Malsfeld

Created with Sketch.

Thema: Malsfeld

1. 1840 tot 1871: de voorgeschiedenis van de Kanonenbahn

De spoorweg Berlijn – Potsdam, de oudste van Pruisen, was bijna een jaar in bedrijf, toen ze in de herfst van 1839 onderwerp was van een opzienbarend experiment: 8000 man garde-infanterie werden in tien treinen van Potsdam naar Berlijn vervoerd.

Lees verder…

2. De Spoorwegopmars tegen Oostenrijk

Echter niet in het westen, maar in het zuidoosten was de eerste veldtocht, waarin de – in 1864 door Moltke met een eigen spoorwegafdeling voorziene – grote generale staf zijn voortdurend bijgewerkte plannen kon uitvoeren.

Lees verder…

3. De oorlog tegen Frankrijk 1870-1871

Ondanks de massieve inzet van de spoorwegen bij de opmars, gaf de begrensde oorlog van 1866 niet veel meer dan een voorproefje van de heel bijzondere rol die de spoorwegen in de Duits-Franse oorlog 1870-71 zouden spelen. Deze oorlog was veel meer gespreid, harder en langer dan die van 1866.

Lees verder…

4. De Kanonenbahn ontstaat

Het moet voor de militaire strategen na de ervaringen van 1870/71 een ware nachtmerrie zijn geweest om te zien hoe de Pruisische spoorwegen zich begin zeventiger jaren ontwikkelde, waarbij een steeds belangrijker ontwikkeling van de privé spoorwegen en sterker wordende concurrentie van de spoorwegen onderling op trad.

Lees verder…

5. De ontwikkeling van het idee van de Kanonenbahn

De precieze ontstaansgeschiedenis van het Kanonenbahn-idee laat zich tegenwoordig niet meer terug volgen, maar al in 1871/72 moeten de eerste plannen zijn uitgewerkt.

Lees verder…

6. Het deel Leinefeld – Treysa

Het bijna 13 km, lange stuk Leinefelde-Treysa is voor vele spoorwegliefhebbers Kanonenbahn zonder meer. Het middengebergte tussen de Leine, Werra, Fulda en Swalm waarvan de dalen voor het grootste deel haaks op de oost-west richting van de spoorlijn liggen, stelde de constructeurs voor onvoorstelbare problemen.

Lees verder…

7. Van Leinefeld door het Eichsfeld

Vanuit het station Leinefelde buigt het traject scherp in zuidelijke richting af en stijgt over 8 kilometer tot Silberhausen 40 meter. Van Silberhausen tot Keffershausen daalt het traject over 4 kilometer langzaam, dan een stijging tot Küllstedt, waar het station op 401 meter boven zeeniveau , op de Elbe-Weser waterscheiding, het hoogste punt van de totale Kanonenbahn bereikt.

Lees verder…

8. Na de Tweede Wereldoorlog

Toen de wapens zwegen, lag niet alleen het station Waldkappel in puin. Vernield was bijvoorbeeld ook de Frieda-brug oostelijk van de gelijknamige tunnel bij Schwebda, vlak bij de demarcatielijn. Duitse troepen lieten haar, voor de oprukkende Amerikanen, springen op 2 april 1945.

Lees verder…

9. Oostelijk van Malsfeld

Oostelijk van Malsfeld ging het verhaal nauwelijks anders. Na afloop van de dienstregeling 1973/74 werd het personenverkeer tussen Malsfeld en Waldkappel opgeheven. Ook hier waren de reizigers weggebleven, omdat de baan weliswaar door prachtig bergland voerde, maar niet op een korte manier naar Kassel. Het stuk Waldkappel – Eschwege west kreeg nog een poosje respijt: elf jaar lang hoorde dit stuk nog bij de lijn Eschwege – Kassel. Bij het wisselen van de dienstregeling in 1985 was het hier ook afgelopen.

Lees verder…

10. De tunnel bij Oberbeisheim

De geschiedenis van deze tunnel bewijst nog eens de grote hardnekkigheid waarmee men een eenmaal begonnen plan ondanks alle tegenslagen doorzette. Al bij de bewerking van de eerste ontwerpen wist men dat een tunnel in dit gebied door de structuur van het gebergte grote problemen zou opleveren.

Lees verder…

11. Fantasie geschiedenis van het clubbaantraject

In tegenstelling tot de werkelijke geschiedenis van station Malsfeld (en omgeving), die nogal deprimerend is, staat bij de THCA het dorp Malsfeld er een stuk beter voor. Door de groeiende industrie in aangrenzende plaatsen komt er in de vijftiger jaren meer en meer vrachtverkeer over de lijn.

Lees verder…